MPS en CO2 certificering

Ammerlaan loopt voorop met milieuvriendelijke teeltwijze.

 

Ammerlaan is MPS-A + , MPS-GAP en MPS-SQ gecertificeerd onder registratienummer 804427 en teelt haar planten met een lage milieubelasting met betrekking tot het gebruik van grondstoffen, energie, waterk, schadelijke stoffen, verpakking en afval (wordt volledig gescheiden afgevoerd). Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan aspecten zoals arbeidsomstandigheden en gewasbescherming (zo veel mogelijk biologisch). Geconcludeerd kan worden dat onze planten duurzamer zijn dan het standaard product.

 

Ammerlaan volgt de ontwikkelingen op het gebied van milieucertificering op de voet. Vanuit de EU wordt met pilots bekeken hoe de CO2 uitstoot tijdens de productie in beeld moet worden gebracht.